Remade klimatkompenserar genom Zero Mission

Remade in Swedens verksamhet gav upphov till utsläpp av 145 ton koldioxidekvivalenter under 2023 och har nu klimatkompenserat för hela avtrycket genom ett jordbruks- och vattenprojekt i Kenya.

Remades hållbarhetsrapport, som följer EU:s nya Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), visar att verksamhetens totala miljöpåverkan och klimatavtryck uppgick till 145 ton koldioxid under 2023.

Samma år gjorde Remade en koldioxidvinst på 14 406 ton för sina kunders räkning genom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-produkter (återanvändning minskar förbrukningen av energi, vatten och råvaror som uppstår vid nytillverkning).

Även om CO2-vinsten är 100 gånger större än verksamhetens avtryck har Remade valt att klimatkompensera fullt ut genom att stödja ett jordbruksprojekt i ett vattentäktsområde norr om Kenyas huvudstad Nairobi.

Här har år av avskogning tidigare resulterat i mark som var mycket utsatt för erosion med risker för förorening av hela regionens dricksvatten och att täppa till områdets vattenkraftverk som står för 40 procent av Kenyas energiproduktion.

Projektet är inriktat på att stödja cirka 169 000 småbrukare med rådgivning och plantering av bland annat olika trädarter för att öka jordbrukets avkastning, förhindra erosion, främja biologisk mångfald och skydda nedströms vattenreservoarer.

Remades klimatkompensation sker genom svenska Zero Mission som är certifierat av Plan Vivo.