Remade följer CSRD: CO2-vinst på över 14 000 ton 2023

Remade in Sweden följer EU:s nya krav på hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som trädde i kraft första januari 2024. CSRD-rapporten visar att Remade gjorde en koldioxidvinst – för sina kunders räkning – på 14 406 ton för år 2023 genom återanvändning av IT-produkter. Det motsvarar cirka 1 892 bilresor runt jordklotet.

Syftet med CSRD är att främja ett grönare och mer ansvarsfullt näringsliv som bidrar till att uppnå unionens klimatmål. Remade omfattas inte av redovisningskravet, men har ändå valt att följa ramverket för CSRD och dessutom ett år i förväg för att gå till botten med hur verksamheten påverkar miljön och kunna sätta mål för att minska sin miljöbelastning.

– Framför allt har vi gjort det för att kunna stötta våra kunder som i många fall är rapporteringsskyldiga enligt CSRD eller andra hållbarhetsredovisningar, säger Ulf Berglund, VD för Remade in Sweden.

Den största miljöpåverkan från Remade handlar om transporter av IT-utrustning, men det är ändå ganska blygsamt jämfört med miljövinsterna som uppstår när man lyckas blåsa nytt liv i kundernas IT-prylar (återanvändning gör att gruvdrift, nytillverkning och förbrukning av resurser och råvaror minskar). 

– När vi summerar våra kunders totala miljövinst för 2023 så landar den på 14 406 ton koldioxid medan miljöpåverkan för att driva vår verksamhet uppgår till 145 ton koldioxid, dvs ganska exakt 1 procent av vinsten. Här blir sprängkraften och miljönyttan med återbruk väldigt tydlig, menar Ulf Berglund.

Koldioxidbesparingen tillfaller och återrapporteras till Remades kunder som kan använda den i sina CSRD-rapporter och hållbarhetsredovisningar.

– Nu har vi också lagt in en extra växel för att minska vår miljöpåverkan och ser över hela vår leverantörskedja.