Remade i Computer Sweden

Remade in Swedens vd Ulf Berglund intervjuas i Computer Sweden angående prisökningen på begagnade IT-prylar till följd av pandemin och ökat distansarbete. Läs artikeln här.