Ny studie: Genombrott för återanvändning av IT-utrustning i kommunerna

Det framgår av en enkätundersökning bland landets 290 kommuner och 330 myndigheter som genomfördes i september 2019*.

– För tre-fyra år sedan var andelen IT-produkter som gick till återanvändning marginell. Det har skett ett trendbrott och det är glädjande att fler offentliga organisationer inser att datorer och IT-produkter kan komma till nytta igen. Men, fortfarande kasseras stora volymer i onödan. Det handlar om produkter och komponenter som skulle kunna få ett nytt liv. Ekonomiskt och miljömässigt är det mycket smartare att återanvända produkter än att mala sönder och återvinna dem, säger Ulf Berglund, VD för Remade in Sweden som är specialiserat på IT-återanvändning. 

57 % av kommunerna (48 % av myndigheterna) ser till att produkterna går vidare till återanvändning medan 31 % av kommunerna (39 % av myndigheterna) skickar utrustningen till skroten. Många organisationer tillämpar olika alternativ för olika produkttyper och olika delar av verksamheten. Det vill säga att man skrotar viss utrustning medan annan återanvänds eller skänks vidare. Fritextsvaren visar också att många mindre kommuner är duktiga på att hålla produkterna vid liv längre och återanvänder internt, men det förekommer stora variationer mellan kommunerna.  

Många är dock medvetna om slängkulturen i sina organisationer. 43 % av kommunerna och 35 % av myndigheterna anser själva att de borde återanvända mer av sin gamla IT. Hela 97 % av kommunerna tycker dessutom att hanteringen av den gamla utrustningen är en viktig fråga i deras hållbarhetsarbete.   

De flesta kommuner (75 %) och myndigheter (93 %) byter ut sina datorer vart tredje till vart fjärde år. 25 % av kommunerna gör det vart femte år eller mer sällan.

– Tre-fem år gamla datorer hör nästan aldrig hemma på återvinningsstationen utan har lång livslängd kvar, säger Ulf Berglund.

Det vanligaste skälet till att skrota datorer eller lägga dem i ett förråd handlar om säkerhet. Man vill inte att information på hårddiskar ska komma på villovägar och tycker att tippen är en säker lösning.  

– Det finns föreställningar om att det inte är möjligt att radera information på hårddiskar, men det stämmer inte alls. Med certifierade raderingsprogramvaror så försvinner all information för gott och man får dessutom ett certifikat som bevisar det. Däremot skulle jag själv aldrig våga skicka min hårddisk till skroten. Hur vet jag då att ingen vittjar den på information? säger Ulf Berglund. 

*Undersökningen genomfördes under september av Remade in Sweden genom en e-postenkät ställd till IT-chef/IT-ansvarig på 290 kommuner (svarsfrekvens 42 %) och 330 myndigheter (svarsfrekvens 31 %). Utlandsmyndigheter så som ambassader och konsulat exkluderades i studien.

För mer information:
Ulf Berglund, VD Remade in Sweden, 070-370 28 26, ulf.berglund@localhost
Fredrik Nilsson, marknadschef Remade in Sweden, 073-505 74 84, fredrik.nilsson@localhost